سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۳

نیروهای دولتی سوریه وارد یک شهر کلیدی در غوطه شرقی شدند