جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۱۳

هادی حجازی فر از سختی های تصویربرداری به وقت شام می گوید