سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۹

هاشمی: نظامیان آمریکایی 16 سال است در افغانستان هستند، اما امنیت کشور ...