دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۷

هاشمی: نظامیان آمریکایی 16 سال است در افغانستان هستند، اما امنیت کشور ...