دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۷

هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی حرام و جنایتی نابخشودنی است