یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۰۷

هزاران اردنی در شهر امان تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند