سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۲۷

هزاران نفر در حمایت از مردم فلسطین در استانبول تظاهرات کردند