دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۲۶

هشدار در خصوص توسعه روستاها به سمت شهرک های صنعتی