یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۶

هشدار روسیه درباره تشکیل سریع هسته های تروریستی در افغانستان