جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۴۱

هماهنگی برای برگزاری جلسه ی مشترک مدیران کل استانی وزارت ICT و با مدیران ...