دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۸

هماهنگی برای برگزاری جلسه ی مشترک مدیران کل استانی وزارت ICT و با مدیران ...