یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۷

همایش ملی خیرماندگار مطالعه و ارزیابی امور خیر برگزار می شود