یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۵۷

همراهی 68 گالری با روز جهانی موزه افتتاح نمایشگاه هنرمندان انجمن اوتیسم