پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۱

همکاری سازمان بهداشت جهانی با روس ها برای مقابله با بیماری ها در جام جهانی