پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۰

همکاری عربستان و روسیه در بازار نفت با توافق دوجانبه ادامه می یابد