پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۹

هندی ها علیه صهیونیست ها تظاهرات کردند