پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۳

هواداران سپاهان فوق العاده هستند!