چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۱

هوش مصنوعی MIT حرکات انسان را از پشت دیوار ردیابی می کند