چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۳۸

هویت قدس با تصمیم ترامپ و نتانیاهو تغییر نخواهد کرد