دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۱

هیچ راهی جز مقاومت مسلحانه برای بازگرداندن فلسطین وجود ندارد