جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۸

وابستگان نظامی 25 کشور خارجی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بازدید کردند