پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۷

واشنگتن، عربستان سعودی و قطر را تهدید کرد