یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۳

واشنگتن، عربستان و قطر را تهدید کرد