دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۲

واشنگتن باز هم درباره عملیات در منطقه کاهش تنش جنوب غرب سوریه هشدار داد