پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۴

والورده: شاید فرد دیگری نیز بارسلونا جدا شود