شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۳

والورده: شاید فرد دیگری نیز بارسلونا جدا شود