شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۱

والورده: گذشته تاثیری روی بازی ما ندارد