پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۳۹

والورده: گذشته تاثیری روی بازی ما ندارد