شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۳۲

واژگونی خودرو در بزرگراه شهید خرازی یک کشته داشت