شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۹

واکنش آیت الله نورمفیدی به فضاسازی ها از جلسه خبرگان رهبری سال 68