چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۰

واکنش آیت الله نورمفیدی به فضاسازی ها از جلسه خبرگان رهبری سال 68