یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۸

واکنش سنای افغانستان به درخواست طالبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا