چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۰

واکنش مدیری به حاشیه سازی ها علیه اجرایش در دورهمی کاپیتان طنز ایران فیلم ...