شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۵

واکنش مرکل به تصمیم آمریکا