دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۳

واکنش مشاور رئیس جمهور به خبر درگذشت استاد قانعی راد