پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

وحدت و تبعیت از ولایت فقیه رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان است