یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۴

وحدت و پیروی از رهبری شرط حفظ نظام است