چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۷

وحید امیری از پرسپولیس جدا می شود