شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۴

ورود دهها شهرک نشین و نظامی صهیونیست به مسجدالاقصی