جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۰۲

ورود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان به بغداد