یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۵

وزارت بهداشت باید بر اداره بیمارستان های مستقل نظارت کند

1. وزارت بهداشت باید بر اداره بیمارستان های مستقل نظارت کند ...

15 ژوئن 2018 ... عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اداره مستقل بیمارستان‌ها باید با نظارت دقیق و مستمر وزارت بهداشت صورت بگیرد.

2. تبعات اداره «مستقل» بیمارستان ها/ نقاط ضعف یک دستورالعمل ...

30 ژوئن 2018 ... وزارت بهداشت اخیرا دستورالعملی را تحت عنوان اداره مستقل بیمارستان ها ابلاغ ... وی با اشاره به اینکه دولت باید در اداره مستقل بیمارستان ها حداقل منابع مربوط به ... به نگهداری تجهیزات ساختمانی را تقبل کنند، ضمن اینکه بیمارستان های با ... شود یا بر روند فعالیت آنها نظارت نشود که نه تنها رفع مشکلات بیمارستان را ...

3. اداره خودگردان بیمارستان‌ها/ آیا خدمات پزشکی در بیمارستان‌های مستقل ...

18 ژوئن 2018 ... اداره مستقل بیمارستان‌ها دستورالعمل جدید وزیر بهداشت بود که آئین‌نامه آن به ... این شرایط باید بیمارستان‌های نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کنند تا هم ... قطعا هم وزارت بهداشت می‌تواند بر روند ارائه خدمات حوزه درمان نظارت داشته باشد ...

4. "نظارت" و "مدیریت" بیمارستان‌ها در آستانه یک تغییر! - ایسنا

29 ا کتبر 2017 ... باید توجه کرد نظارت و مدیریتی که در حال حاضر بر بیمارستان‌ها وجود دارد، از طریق وزارت بهداشت و دولتی است، اما ما می‌خواهیم این مدیریت و نظارت را از ... در بیمارستان‌ها تجمیع شوند و در نتیجه بتوانند هم خدمات بهتری ارائه کنند و هم هزینه‌هایمان کمتر شود. جان‌بابایی درباره میزان پرداختی در بیمارستان‌های هیات‌امنایی نیز ...

5. بیمارستان‌های وزارت بهداشت "مستقل" می‌شوند + جزییات - ایسنا

27 ژوئن 2018 ... مدیر برنامه ملی اداره بیمارستان‌های مستقل وزارت بهداشت ادامه داد: با هدف همگون بودن اصلاحات ... می‌شود و هیات‌عامل باید به صورت سالانه گزارشی از وضعیت بیمارستان به دانشگاه ارائه کند. باید توجه کرد که این اقدام در راستای شفافیت مدیریتی در بیمارستان‌هاست. ... سازمان ملل بر انتخابات آتی کردستان عراق نظارت نمی‌کند.

6. آیین نامه بیمارستان‌های مستقل ابلاغ شد - سرپوش

18 ژوئن 2018 ... وزارت بهداشت، آیین نامه ای را تحت عنوان اداره بیمارستان های مستقل، ابلاغ کرده است که با. ... اداره شوند از کجا باید منابع مالی لازم برای اداره خود را تامین کنند. ... هستند، چرا که ما بر روند فعالیت آنها نظارت خواهیم کرد، در عین حال بیمه‌ها هم ...

7. تفکیک زباله‌های ویژه پزشکی و عادی در بیمارستان‌ها الزامی است

2 روز پیش ... در این زمینه نیز وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی آموزش‌هایی را به ... از بیمارستان ممنوع است؛ بنابراین بیمارستان‌ها باید در محل بیمارستان دستگاه بی‌خطرکن داشته باشند و حدود 93.8 درصد بیمارستان‌های کشور نیز دستگاه‌های بی‌خطرساز را ... ممنوع شد · وزارت بهداشت باید بر اداره بیمارستان‌های مستقل نظارت کند ...

8. انتقاد از تصمیم وزارت بهداشت برای اداره مستقل بیمارستان ها - بازتاب

30 ژوئن 2018 ... انتقاد از تصمیم وزارت بهداشت برای اداره مستقل بیمارستان ها ... اما اینکه بیمارستان‌های دولتی را به طور کامل به صورت مستقل اداره کنند قطعا دولت باید ... وجود دارند را نمی‌توان به هیچ وجه مستقل کرد و باید دولت در آنها سرمایه‌گذاری کند.

9. دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان‌های مستقل - مدیریت امور پشتیبانی و ...

وزارت. : منظور. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. است که من بعد در این ... های. مستقل. عل. وم پزشکی و. خدمات بهداشتی درمانی. که من بعد در این دستورالعمل، مؤسسه خوانده ... کند . تبصره. :3. در صورت نیاز و بنا به تشخیص مدیرعامل، مدیریت پرستاری می تواند ... های. داخلی و پایش و نظارت بر عملکرد بیمارستان. •. عقد قرارداد با. سازمان. های.

10. پرونده الکترونیک بیمار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

EMR، در مقابل، به عنوان پرونده بیمار که توسط ارائه دهندگان خاص در بیمارستان‌ها و محیط‌های ... ممکن است با استانداردسازی فرم‌ها، اصطلاحات و داده‌های ورودی بهبود پیدا کنند. ... بهبود کیفیت، مدیریت منابع و بهداشت عمومی نظارت بر بیماری‌های مسری استفاده شود. .... مشاهده شد که تلاش برای بهبود قابلیت استفاده از EHR باید در زمینه ارتباط ...

11. طراحی مدل حکمرانی بیمارستان های دولتی ایران 1392 7 - فصلنامه علوم ...

حکمرانی بیمارستانی، بویژه در قلمرو بیمارستان های دولتی، موضوعی است که پژوهشگرها. به عنوان ... استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشکده مدیریت .... دارد) ؛ سطح میانی (یا حکمرانی بخشی یعنی سطحی که وزارت بهداشت در آن خط مشی ها را رسما ..... علاوه بر اینکه بازوی نظارتی بر بیمارستان ها باید از بازوی اجرایی جدا باشد .

12. ارائه ی مدلی برای بیمه هاي سالمت خصوصي در ایران

3- دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، فوق دکترای سالمت بین الملل، ... نظارت بر بیمه هاي سالمت خصوصي به صورت غیر متمرکز و به وسیله ی. سازمان هاي مستقل محلي با ترکیبي از نماینده ی مصرف کنندگان و به تعداد مساوي نماینده ی ارائه .... کنند. در پوشش مزایا )هزینه ها( این بیمه ها باید پوشش. بیمه اي را گسترده سازند.

13. ﻣﺪار آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ ا - ResearchGate

ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻣﻮردي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻏﻞ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ... ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد. ، آن را در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي .... آﻣﻮزﺷﻲ اداره. ي. اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را. ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﻛﻠﻴ. يﻪ. آن. ﻫﺎ از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑ. يﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ... ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮ .... ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪون ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺪد و. ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﺴﺘﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺗﻬﻴﻪ. ﻣﻲ.

14. گروه تغذيه باليني - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

غذای ارائه شده در بيمارستان بايد ضمن برآورده نمودن نيازهای فيزيولوژيکي و ... دالیل لزوم وجود آشپزخانه مستقل در بیمارس. تان. مطابق با ... نظارت بر تدارک غذاهای رژيمي، منطبق با رژيم های غذ ... مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ..... کليه دستورالعمل های بخش تغذيه ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت الزم االجرا مي باشد.

15. اصلاحیه دستورالعمل تریاژ بیمارستانی - معاونت درمان دانشگاه علوم ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... رییس اداره نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد و عضو اصلی کمیته کشوری تریاژ ... راه اندازی تریاژ بیمارستانی در بخش های اورژانس )طرح کشوری(. 21 .... کند . باید وظایف کارکنان، محدوده اختیارات. ایشان و تعامل. سایر کارکنان و بخش ها با واحد تریاژ نیز کامالً ...... صورت وجود مدیر مستقل در این بخش.

16. آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ : ﺗﻌﺎ - معاونت درمان

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ واﺣـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ وﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ داراي ﭼﻬـﺎرﺑﺨﺶ ... ﺗﺨﺖ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎران داﺧﻠﻲ و اﻃﻔﺎل اﺧﺘﺼـﺎص. دﻫﻨﺪ ... ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺮاي دو ﻣﺤـﻞ در ... ﻧﺒﺎﻳـﺪ داراي ورودي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺧـﺎرج .... ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وزارت و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺎرت.

17. بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی ...

بررسي زمان انتظار مراجعين به بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم ... فوريت ها منتظر مي ماند تا يک پزشک او را معاينه كند( بیماران. اورژانس، يکي از عوامل مهم بوده كه بايد در مديريت و سازماندهي .... بیمارسـتاني كـه از ادارات تابعه مركز نظارت و اعتبار بخشي امـور ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طريق جلسات متعـدد.

18. طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانی: یک مطالعه کیفی - مجله راهبردهای ...

ارزیابی مقایسه ای خارجی و مستقل برای سازمانهای. سلامت است (۱). به دلیل ... استانداردهای سلامت استفاده می کنند. برای مثال می ... این که بیمارستان های مورد مطالعه دارای نظام مدیریت. راهبردهای مدیریت ... بیمارستانی وزارت بهداشت به دلیل ناکارآمدی و عدم. سنجش صحیح .... سازمان های نظارتی نیز باید بر حسن اجرای اعتباربخشی. نظارت کنند.".

19. دستور العملهای نظارت بهداشتی طیور (کشتارگاه) - سایت بهداشت ...

دستور العملهای نظارت بهداشتی طیور (کشتارگاه) - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب ...

20. آیین نامه اجرایی قانون‌ اصلاح‌ ماده‌13 قانون‌ مواد خوردنی ...

سایت بهداشت محیط ایران یکی از پربازدید ترین سایت های بهداشت محیط در ایران است که ...

21. ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

اطلاعات روانشناسی و روانپزشکی، بهداشت و سلامت روان، تازه های سلامت کودکان و نوجوانان ...

22. تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز

هشترود نیوز – گزارش : هادی اسکندرپور – (این گزارش در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۳ تهیه شده است).

23. عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

24. دستورالعملهای کارگزینی - bavan.sums.ac.ir

دستور العمل های کارگزینی . لینک های مفید : o سامانه معاونت توسعه مدیریت و منابع. o ...

25. شکایت از آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در دیوان عدالت ...

سلام بر شما اصل عدم تبرع است.شما باید حداقل یک دلیل از واریز مبلغی به حساب خودتان ...

26. قانون بودجه 96 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

تازه‌های سایت. به کارگیری نیروهای بازنشسته در سقف ساعات تعیین شده در قانون (بخشنامه ...

27. اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 97 (اخبار ...

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه قطعا وزارت آموزش و ...

28. ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه ...

29. اخبار حقوق و دستمزد و مزایا در سال 97 +جدول

نرم افزار های اصناف ، نرم افزار های ویژه. نرم افزار انبارهای عمومی; حسابداری حمل و نقل ...

30. استخدام دانشگاه فرهنگیان 97 (کلیه اخبار) | استخدام

متقاضیان همکاری با دانشگاه فرهنگیان لازم است بخش‌های مختلف فرم زیر را بصورت کامل ...

31. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل ...

32. 14 پرسش مردم از مشاغل خانگي - beytoote.com

مشاغل خانگی فهرست مشاغل خانگی شغل های خانگی,فهرست مشاغل خانگی پر درآمدوام مشاغل ...

33. مرکز پژوهشها - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

34. حمید بقایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اوایل زندگی. حمیدرضا بقایی در ۱۷ فروردین ۱۳۴۸ در شهر همدان متولد شد. در آن هنگام، پدر ...

35. اختیارات کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان

حل مشکلاتی از ایثارگران که دولت نمی‌تواند رفع کند

36. شیردهی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پژوهش‌های علمی، از جمله مطالعه‌های انجام شده در بررسی ۲۰۰۷ توسط آژانس مراقبت ...

37. آذرمغان

️دعوتنامه گردشگری برای بازدید از جاذبه های گردشگری و دیدنی شهرستان مغان ( #گرمی ) به ...

38. حشيش و درمان اختلالات وابسته به آن/ برگردان: دكتر فرزاد ...

حشيش و درمان اختلالات وابسته به آن/ برگردان: دكتر فرزاد احمدي. منتشرشده توسط rashtgps در ...

39. مروری بر تاریخچه صنعت داروسازی ایران و جهان و آشنایی با ...

مروری بر تاریخچه صنعت داروسازی ایران و جهان و آشنایی با معروفترین کارخانجات تولید ...

40. شروع استخدام های جدید در سال 97 | ایران استخدام

استخدام های جدید در سال 96, شروع استخدام,استخدام سال 96,استخدام های سال 96, استخدام دولتی ...

41. نامه نیوز - namehnews.ir

سايت خبری شامل خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی در نامه نیوز

42. سايت خبري تحليلي عصر ايران - miu.ac.ir

عقب نشینی حیدر العبادی از اظهاراتش درباره تحریم های ایران; پاسخ شهروندان ترکیه به ...

43. مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان ...

مخاطبان ارجمند،برای یافتن پاسخ سئوال خود ابتدا سئوالات زیر و نیز پرسش و پاسخ های ...

44. متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری 92 + الحاقات و اصلاحات ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به همراه الحاق آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح ...