دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۲

وزیر ارشاد به تماشای گروه سورنای لرستان نشست کیفیت بالای گروه، اجرا در ...