جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۳۴

وزیر ارشاد به تماشای گروه سورنای لرستان نشست کیفیت بالای گروه، اجرا در ...