چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۱

وزیر ارشاد به تماشای گروه سورنای لرستان نشست کیفیت بالای گروه، اجرا در ...