جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۸

وزیر ارشاد به تماشای گروه موسیقی سورنای لرستان نشست