سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۰

وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان رایزنی کرد