دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۴

وزیر خارجه آمریکا: به یک رابطه سازنده و نتیجه محور با چین متعهد هستیم