شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۷

وزیر صهیونیست: به ترامپ اعتماد داریم و در مقابله با ایران نیز روی اروپا ...