جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۶

وزیر صهیونیست: به ترامپ اعتماد داریم و در مقابله با ایران نیز روی اروپا ...