شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۲

وزیر صهیونیست: به ترامپ اعتماد داریم و در مقابله با ایران نیز روی اروپا ...