یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۳

وضعیت نابسامان آب شرب در بردخون شایسته مردم نیست