چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۹

وعده امارات به اردن برای عبور از چالش های اقتصادی