دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۹

وعده امارات به اردن برای عبور از چالش های اقتصادی