چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۱

وعده ای که محقق نشد؛ مروری بر وضعیت درگاه USB C و استانداردهای آن