یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۴

وقتی ترکیب طرح فرش ایرانی و نقاشی، ایتالیایی ها را مجذوب می کند