دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۴

وقتی ترکیب طرح فرش ایرانی و نقاشی، ایتالیایی ها را مجذوب می کند