پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۳

وقتی سجاد در استقلال قربانی شد !