شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۱۸

وقتی سجاد در استقلال قربانی شد !