پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۳:۰۷

وقتی سوار تاکسی شدم راننده مرا به محل خلوتی...!