سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۵۲

وقتی عادل لج آدم را در می آورد این دیگر چه کلمه ای است برادر؟