پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۵۸

وقتی کاریکاتوریست امریکایی هم تعظیم می کند