جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۵

وقتی کاریکاتوریست امریکایی هم تعظیم می کند