دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۱۳

وقتی کاریکاتوریست امریکایی هم تعظیم می کند