سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۶

وقوع انفجار تروریستی در شمال شهر بغداد